Sökning: "vetenskapshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet vetenskapshistoria.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Mutual Favours : The social and scientific practice of eighteenth-century Swedish chemistry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hjalmar Fors; Anders Lundgren; Sven Widmalm; Bernadette Bensaude-Vincent; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; Vetenskapshistoria; Sweden; chemistry; mineralogy; eighteenth century; enlightenment science; republic of letters; reciprocity; networks; Johan Gottschalk Wallerius; Torbern Bergman; Carl Wilhelm Scheele; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation is a study of the creation of chemistry as a science in eighteenth-century Sweden. It is argued that the chemists in the study participated in a network for exchange of scientific facts and all kinds of favours, in which science was both conducted, negotiated and created. LÄS MER

 3. 3. Att inteckna framtiden Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Lövheim; Anders Lundgren; Mats Persson; Thomas Kaiserfeld; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; curriculum debates; science; mathematics; technology; secondary schools; history of science; history of education; narrative representation of science; Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation deals with curriculum debates concerning science, mathematics and technology within the Swedish secondary schools between 1900 and 1965. The aim of the study is to analyze different conceptions of these school subjects. LÄS MER

 4. 4. Framtidsskaparna : Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Staffan Wennerholm; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; Culture of science and technology; youth culture; production of meaning; practices; fostering; scientist; engineer; science and technology studies STS ; cultural studies; secondary grammar schools; boundary work; gender; masculine; 1930-1970; scientific method; progress; ideals; norms; identity; Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes scientific youth culture at Swedish secondary grammar schools during an era when the faith in science, technology and progress was strong. The aim is to study the production of meaning among the students and the everyday practices they were involved in. LÄS MER

 5. 5. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Maria Björkman; Tora Holmberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER