Sökning: "Vetenskapshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet Vetenskapshistoria.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences

  Författare :Ola Agevall; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Science of Univque Events; Infinite manifod; Governing point of view; History; Cultural Science; Value relations; historical individual; Objective possibility; Adequate cause; Ideal type; Sociology; Sociologi; History of science; Vetenskapshistoria; Theory of science; Vetenskapsteori; Sociology; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att bota en prostata : Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910

  Författare :Elin Björk; Ericka Johnson; Maria Björkman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostata; prostatahypertrofi; kastrering; medicinhistoria; kunskapsproduktion; kunskapsobjekt; maskulinitet; vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar den korta men intensiva perioden 1893–1910 då kastrering användes som behandlingsmetod för att bota prostatahypertrofi. Fokus för analysen är hur prostatan, prostatahypertrofi och testiklarna skapades som medicinska kunskapsobjekt. LÄS MER

 4. 4. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Författare :Maria Björkman; Tora Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER

 5. 5. Muses and Patrons : Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia

  Författare :Jakob Danneskiold-Samsøe; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of learning; Scandinavia; History of Science; Denmark; Sweden; natural philosophy; history of culture; Renaissance; 17th century; history of ideas; patronage; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : This study analyses the development of natural philosophy in Scandinavia in the 16th and 17th century. Rather than dealing with individual natural philosophers and ideas, it evolves around groups of natural philsophers - the Bartholin family and the former assistants of Tycho Brahe in Denmark, the Rudbeck family in Sweden. LÄS MER