Sökning: "doktorsavhandling media"

Visar resultat 1 - 5 av 2972 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling media.

 1. 1. Understanding Media Accountability Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Torbjörn von Krogh; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media criticism; media responsibility; media accountability; media regulation; media governance; public interest;

  Sammanfattning : The concepts of media accountability, media criticism and media governance are analysed and discussed in a Swedish setting; how they relate to each other and interact. This is achieved by using various methods – a survey to editors, analy- ses of parliamentary debates, interviews, direct observation and document stu- dies – in studying different stakeholders, media representatives and governance conditions in Sweden during the last 70 years. LÄS MER

 2. 2. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 3. 3. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 4. 4. Executions Power and Expression in Networked and Computational Media

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Eric Snodgrass; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Media Technology; Medieteknik; execution; media studies; software studies; history of technology; computation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Technology; media and communications;

  Sammanfattning : This research looks at questions of power and expression as they are composed in various ways within networked and computationally-informed situations of the present. Drawing from the term as it is originally invoked in practices of computing, the research puts forward execution as a central conceptual framework for its investigations. LÄS MER

 5. 5. Screen Rites: a study of Swedish young people´s use and meaning-making of screen-based media in everyday life

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulrika Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leisure; Audience research; Media landscape; Media use; Young people; Internet; Television; Computer games; Meaning-making; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Medievärlden är idag föremål för drastiska förändringar. Förutom de traditionella medierna såsom böcker, TV och radio, introduceras interaktiva digitala medier. Dessa förändringar berör inte mins barnens och ungdomarnas liv. LÄS MER