Sökning: "snabba reaktorer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden snabba reaktorer.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Science and Technology for Americium Transmutation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Milan Tesinsky; Janne Wallenius; Piero Ravetto; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Americium could be seen as the most troublesome element that is presentin nuclear fuel. This thesis offers different points of view on the possibility ofamericium transmutation. The first point of view elaborates simulations ofamericium-bearing facilities, namely nuclear data, a popular computationalcode and modeling techniques. LÄS MER

 3. 3. Modelling the system Cr-Fe-Ni-Te via the CALPHAD method, DFT and experiments for fast nuclear reactor applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl-Magnus Arvhult; Malin Selleby; Jean-Marc Joubert; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Phase diagrams; Calphad; thermodynamics; microscopy; XRD; thermal analysis; phase transitions; nuclear materials; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : In the pursuit of safer, more environmentally friendly and sustainable forms of energy production for our ever growing demands, a type of nuclear reactor cooled by liquid metal instead of water is under development. Specific to this type of reactor are special forms of corrosion of the material that encapsulates the fuel pins in the reactor core, called Fuel-Clad Chemical Interaction (FCCI) or Fission Product-induced Liquid Metal Embrittlement (FPLME). LÄS MER

 4. 4. Modeling of Fission Product Behavior in Fast Reactors

  Detta är en avhandling från ISBN AB

  Författare :Karl Samuelsson; Markus Piro; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den natriumkylda snabbreaktorn är en av kandidaterna till nästa generationens kärnenergisystem. De extrema förhållanden som kärnbränslet utsätts för i en sådan rektor kan leda till säregna konsekvenser. Till dessa hör formationen av så kallad JOG (franska för Joint Oxyde-Gaine = bränsle-kapsel-fog). LÄS MER