Sökning: "Film and history"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade orden Film and history.

 1. 1. "Filmreformens förste avantgardist" : Experimentfilmaren Peter Kylberg

  Författare :Lars Diurlin; Olof Hedling; Max Liljefors; Bo Florin; Sweden Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Peter Kylberg; Avant-Garde; Experimental Film; Film Policy; Cultural Policy; Swedish Cinema; Swedish Welfare State; Film Studies; Modernism; Cinematic Modernism; Abstraction; Negation; The Swedish Film Institute; Harry Schein; Svensk Filmindustri; Sandrews; Sveriges Radio; Minor Cinemas; Statens Filmpremienämnd; Diary Film; Exile Film; Autobiographical Film; Trance Film; City Symphonies; Expanded Cinema; Structural Film; Gesamtkunstwerk; Peter Kylberg; Experimentfilm; Biografier; Regissörer; Filmpolitik; Kulturpolitik; Avantgarde; Avantgardefilm; Svenska Filminstitutet; Harry Schein; Film Studies; Filmvetenskap; Art science; Konstvetenskap; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about the Swedish filmmaker, painter and composer Peter Kylberg (1938–). The study examines how Swedish film-cultural and film-political actors interacted with Kylberg in his ambition to create a particular type of expression in the film medium. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Författare :Maria Deldén; Carola Nordbäck; Tomas Axelson; Ulf Zander; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Utbildning och lärande; Education and Learning; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 3. 3. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

  Författare :Martin Karlsson; Jan Samuelson; Ulf Zander; Gunnar Iversen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; History; Historia;

  Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud [Projecting the past: Use and mediation of history in Swedish educational films 1970-2000] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English  This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER

 4. 4. En fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Författare :Tommy Gustafsson; Kristian Gerner; Erik Hedling; Irene Andersson; Jan Olsson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Film; Filmvetenskap; History; Historia; Gender studies; Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Masculinity; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 5. 5. The Historian-Filmmaker's Dilemma : Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

  Författare :David Ludvigsson; Rolf Torstendahl; Christer Öhman; Donald Broady; Hannu Salmi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; historical documentary; history and film; history culture; historiography; communication of history; Olle Häger; Hans Villius; Swedish history 1968-2001; history and television; Historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. LÄS MER