Sökning: "svensk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 189 avhandlingar innehållade orden svensk historia.

 1. 1. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Åsa Bengtsson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon; social rörelse; genus; Svensk politisk historia; Svensk socialhistora; kvinnors företagande; filantripi;

  Sammanfattning : In this thesis the female Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER

 2. 2. Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Marie Cronqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; everyday life; social drama; drama; narrative; identity; neutrality; folkhem; the spy; espionage; the long 1950s; Cold War culture; Sweden; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to a broadening of perspectives on Cold War Sweden. It is a study not primarily of the explicit political events or debates, but of the everyday cultural narratives of the era. LÄS MER

 3. 3. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Simon Larsson; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; research personality; expert review; peer-review; academic excellence; conceptual history; intellectual history; Nordic historiography; historiography; history of historiography; charismatic personality; Sweden;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the construction of norms of academic excellence in the Swedish discipline of history 1900-1945. The area of focus is the competition for professorial chairs in history. The legacy of the discipline viewed history as a holistic concept, binding together most humanistic disciplines. LÄS MER

 4. 4. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 5. 5. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Ulrika Holgersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of my thesis is to demonstrate how class was constructed linguistically in Svensk Damtidning (Swedish Woman's Magazine) at the beginning of the 20th century. Theoretically, I call for a renewal of studies of class, thus joining the traditions of post-marxism and feminism. LÄS MER