Sökning: "svensk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 201 avhandlingar innehållade orden svensk historia.

 1. 1. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; [2006]
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. Historia på högstadiet Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hans Olofsson; Martin Stolare; Johan Samuelsson; K-G Hammarlund; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history education; historical consciousness; historical-culture expressions; collective remembering; methodological nationalism; narrative theory; neo-nationalism; Swedish contemporary history; historieundervisning; historiemedvetande; historiekulturella yttringar; kollektivt memorerande; metodologisk nationalism; narrativ teori; neo-nationalism; svensk samtidshistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : How do students use schools´ history education to develop their historical consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its point of departure in these overarching questions. LÄS MER

 4. 4. Fångna i begreppen? Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Jonsson; Lars Ekdahl; Ylva Waldemarson; Lars Berggren; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Labour movement history; conceptual history; revolution; February revolution; October revolution; the Swedish revolution; political revolution; social revolution; world revolution; revolutionary; anarchism; social democracy; syndicalism; left socialism; reform; evolution; determinism; voluntarism; Judaeo-Christian metaphors; Arbetarrörelsens historia; begreppshistoria; revolution; februarirevolutionen; oktoberrevolutionen; den svenska revolutionen; politisk revolution; social revolution; världsrevolution; revolutionär; anarkism; socialdemokrati; syndikalism; vänstersocialism; reform; evolution; determinism; volontarism; judisk-kristna metaforer; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies the uses of the concept of revolution in Swedish socialist press from 1917 to 1924. Political revolution and civil wars shook several countries. The Russian February and October Revolutions were soon followed by uprisings in countries such as Germany and Finland. LÄS MER

 5. 5. En omskriven historia : Svensk historisk roman och novell före 1867 : the Swedish historical novel and short story before 1867

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historical novels; historiography; Swedish history; nineteenth century; nation-building; middle class; identity; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The historical novel was a new genre in Sweden during the 1820's. It had emerged as a popular literary form in Europe with the writings of Walter Scott, whose Waverley, or t'is sixty years since (1814) is widely regarded as the first historical novel. LÄS MER