Sökning: "teknikhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet teknikhistoria.

 1. 1. Koppardalen Om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna Storm; Marie Nisser; Anders Houltz; Eva Silvén; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of technology; Teknikhistoria; Industriminnesforskning; industrihistoria; teknikhistoria; kulturarv; historiebruk; återanvändning av industriområden; stadsomvandling; Bergslagen; Avesta; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : The empirical focus of this study is the contemporary transition of the industrial area Koppardalen, situated in Avesta in the middle of Sweden. Koppardalen (literary translated “The Copper Valley”) got its name in 1987 when the Avesta municipality bought the area from an iron and steel company. LÄS MER

 2. 2. Sveagruvan svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap 1910-1934

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dag Avango; Marie Nisser; Håkon With Andersen; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of technology; History of technology; industrial heritage studies; industrial archaeology; coal mining; linear model; geo-science; nationalism; diplomacy; foreign policy; iron and steel; Actor Network Theory; ANT; Industrial project; 20th century; industrial history; Spitsbergen; Svalbard; Norway; Sweden.; Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the development of a mining industry in Spitsbergen and its relationship to Swedish scientific polar research. The empirical focus is the history of Swedish coal mining on Spitsbergen between 1910 and 1934 and the mining activities at Sveagruvan 1917-1925. LÄS MER

 3. 3. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 4. 4. Riksgränsbanans elektrifiering Stat och företag i samverkan: 1910-1917

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Roine Wiklund; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Historia; Teknik; Järnväg; Elektrifiering; Malmbanan; Riksgränsbanan; innovationsprocess; offentlig beställare; tekniska system; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. LÄS MER

 5. 5. Hjalmar Lundbohm En studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Curt Persson; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : The thesis has as main purpose to study the influences that affected LKAB's first manager Hjalmar Lundbohm (1855-1926) in his leadership, both in mining operations and within the social structure, and how Lundbohm as a leader utilized his network. The study is implemented as a scientific biography. LÄS MER