Sökning: "Holocaust"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Holocaust.

 1. 1. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Detta är en avhandling från Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN

  Författare :Max Liljefors; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår egen tid kännetecknas av ett mycket stort intresse för Förintelsen, det vill säga nazisternas folkmord på Europas judar. Denna bok försöker skissera några viktiga aspekter av den kulturella förståelsen av Förintelsen, genom att studera hur den avbildats i visuell kultur. LÄS MER

 2. 2. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mikael Tossavainen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Gentile relations; victimhood; heroism; Holocaust and Heroism Remembrance Day; press; use of history; historical culture; historical consciousness; Israel; Holocaust; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The interest in the Holocaust has been growing continuously over the last decades, and this study deals with how the Holocaust has been perceived, interpreted and used in an Israeli context. The central theoretical concept in this study is historical consciousness, and the aim is to analyze the place of the Holocaust in Israeli historical consciousness. LÄS MER

 3. 3. Children in the Holocaust : dealing with affects and memory images in trauma and generational linking

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Deptartmen of Education, Stockholm University

  Författare :Suzanne Kaplan; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Holocaust survivors; Psychic trauma; Förintelsen; Förintelsens överlevande; Psykiska trauman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Quest for Recognition : The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Johannes Heuman; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; France; Holocaust; remembrance; historical culture; narrative; use of history; republicanism; universalism; Jewish identity; historicisation; Europeanisation; antisemitism; Vichy; CDJC; Mémorial de la Shoah; Tombeau du Martyr Juif Inconnu;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of Holocaust remembrance in France, taking the activities of the Centre de documentation juive contemporaine in Paris as its focus. By looking at the construction, function, and reception of Holocaust narratives in the twenty years following the end of the War, it shows how remembrance took shape within French historical culture, and, conversely, how representations of the genocide influenced France’s national-historical culture. LÄS MER

 5. 5. Beyond the Witness : Holocaust Representations and the Testimony of Images

  Detta är en avhandling från Stockholm : Art and Theory Publishing

  Författare :Rebecka Katz Thor; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Image; film; witness; Holocaust; Warsaw ghetto; Westerbork; Eichmann; Harun Farocki; Yael Hersonski; Eyal Sivan; archive; testimony; commemoration.; film; bild; vittne; vittnesmål; förintelsen; arkiv; Farocki; Hersonski; Sivan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : In a time when the very last Holocaust witnesses will soon be gone, a possible route for commemoration is to ask what testimony images can give. This book seeks to answer the question of how images can bear witness by examining them as multifaceted entities produced, reproduced, and resituated in conflicting political and historical situations. LÄS MER