Sökning: "nuclear power"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade orden nuclear power.

 1. 1. 14C Produced by Nuclear Power Reactors - Generation and Characterization of Gaseous, Liquid and Solid Waste

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics Department of Physics Lund University Box 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Författare :Åsa Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waste disposal; spent ion-exchange resins; mass balance assessment; Nuclear physics; environmental impact; Fysicumarkivet A:2007:Magnusson; nuclear power plant; Kärnfysik; Carbon-14;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnkraftverk släpper under drift ut små mängder av många olika radioaktiva ämnen. De flesta av dessa ämnen når aldrig människan. Detta beror vanligen på att de hunnit sönderfalla på vägen eller att det saknas upptagsvägar vilket betyder att de är otillgängliga för människan. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. Studies of Nuclear Fuel by Means of Nuclear Spectroscopic Methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Jansson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiation sciences; irradiated nuclear fuel; nuclear spectroscopy; tomography; safeguard; Strålningsvetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi; Kärnfysik; Nuclear Physics;

  Sammanfattning : The increasing demand for characterization of nuclear fuel, both from an operator and authority point of view, motivates the development of new experimental and, preferable, non-destructive methods. In this thesis, some methods based on nuclear spectroscopic techniques are presented. LÄS MER

 4. 4. Det klyvbara ämnet : Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972­-1980

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Per Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems theory; social movements; risk; power; nuclear power; knowledge production; environmental policy; energy policy; discourse; communicative action; autopoiesis; communication; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular AbstractSveriges första stora kärnkraftsreaktor togs i bruk 1972. Samma år kom kärnkraften att för första gången på allvar ifrågasättas i den svenska riksdagen. Under loppet av ett par år förvandlades kärnkraftsfrågan till den nutida svenska politikens kanske mest kontroversiella och omdebatterade fråga. LÄS MER

 5. 5. Development of the Lund AMS Facility for the Detection of 59Ni – with Applications in the Nuclear Industry

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Per Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AMS; Accelerator mass spectrometry; 59Ni; nuclear waste; chemical cobalt reduction; gas stripper; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; Fysicumarkivet A:2002:Persson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Acceleratormasspektrometri, AMS, är en relativt ny metod för att bestämma extremt låga koncentrationer av såväl radioaktiva som stabila atomer. Metoden innebär att man med kärnfysikalisk teknik räknar atomerna en och en. LÄS MER