Sökning: "kärnkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet kärnkraft.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Climatic conditions inside nuclear reactor containments : Evaluation of moisture condition in the concrete within reactor containments and interaction with the ambient compartments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael OXFALL; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-10]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kärnkraft; betong; in situ mätningar; relativ fuktighet; kokvattenreaktorer; tryckvattenreaktorer; masstransport;

  Sammanfattning : Inom kärnkraftsindustrin är säkerhet den aspekt som prioriteras högst. Alla kärnkraftverk är designade för att i högsta möjliga mån förhindra läckage av radioaktivetet till omgivningen, både under drift och i händelse av en allvarlig olycka. LÄS MER

 3. 3. Anti-nuclear Movements in Discursive and Political Contexts​ Between Expert Voices and Local Protests

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Ekaterina Tarasova; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social movements; nuclear energy; discourse; action repertoires; protests; Nuclear Renaissance; Russia; Poland; Sweden; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energy policies which maintain and extend nuclear energy are often opposed by anti-nuclear movements. Ambitious plans for developing nuclear energy in Russia, constructing a first nuclear plant in Poland, and lifting the ban on nuclear energy while allowing the replacement of old reactors in Sweden are examples of such energy policies. LÄS MER

 4. 4. Integration of Non-synchronous Generation - Frequency Dynamics

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Johan Björnstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency control; Frequency dynamics; Frequency response; Non-synchronous generation; Power system; Synthetic inertia; Wind power;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige och Norden har elproduktion traditionellt skett med huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft. Detta håller dock på att förändras i takt med en allt större vindkraftsutbyggnad. LÄS MER

 5. 5. Omständigheter på ett kärnkraftverk, organisering av risk och institutionalisering av säkerhet

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Hans Wessblad; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; institutional theory; ethnography; risk society; tacit knowledge; high reliability organizations; risk technology; risk organization; safety production; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ofärd är samhällsrisker. Riskorganisationer kan definieras som organisationer vilka genererar större samhällsrisker än traditionellt företagande. Dessa organisationer hanterar en mer omfattande kravbild än gängse företagande, en kravbild som innefattar risker för människor utanför själva verksamheten. LÄS MER