Sökning: "Växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 676 avhandlingar innehållade ordet Växjö.

 1. 1. Ett gott hem? Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 2. 2. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 3. 3. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 4. 4. Makar emellan Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Marie Eriksson; Ulla Rosén; Ann-Catrin Östman; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Wife-beating; marriage; gender; class; Sweden; 19th century; violence; marital conflicts; patriarchal society; Växjö; church records; parliamentary debates; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation examines the discussion that took place during the 19th century surrounding men’s violence against their wives, as well as the contemporary norms and ideas that shaped people’s understanding of, and ability to deal with the problem. The overall objective is to examine how cultural conceptions of gender, class, violence and power (relationships) were created and expressed during the period 1810–1880. LÄS MER

 5. 5. Från mål till måltid Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER