Sökning: "Växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 287 avhandlingar innehållade ordet Växjö.

 1. 1. Från mål till måltid : Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER

 2. 2. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 3. 3. Att flytta Axis Mundi : Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780–1880

  Författare :Kristina Franzén; Ulf Sporrong; Bo Lenntorp; Tomas Germundsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; church-building projects; abandoned churches; Diocese of Strängnäs; Diocese of Växjö; parish council; regional differences; land ownership; bishops; local lords; time-geography; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The investigation takes its point of departure in the Royal Ordinances which regulated church-building during the period 1780–1880 and how the bishops in the Dioceses of Strängnäs and Växjö, respectively, used these Ordinances to restructure and rationalize the parochial landscape, i.e. regulate the number of parishes and churches. LÄS MER

 4. 4. Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden : Analys av några lokala utvecklingsgrupper i termer av platsrelaterad gemenskap, platsrelaterad social rörelse och systemintegrerad lokal organisation : [place-related communality, place-related social movement, s

  Författare :Anna-Karin Berglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Local development group; place-relation; communality; social movement; integration; communicative action; participant democracy; Vansbro; Växjö; Östhammar; Sweden; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to apply a model of place-related social and political processes to analyse certain local development groups and their organisation, function and 'anchoring' in their home communities, their relationships with the surrounding political system, and what opportunities and limitations they have for becoming a force for rural democratisation. The empirical material has been gathered through interviews with development group members, politicians and professional staff members in the municipalities of Vansbro, Växjö and Östhammar in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Geographies of Place Branding : Researching through small and medium sized cities

  Författare :Ida Andersson; Brita Hermelin; Gunnel Forsberg; Andy Pike; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; Geography with Emphasis on Human Geography; geografi med kulturgeografisk inriktning; Place branding;

  Sammanfattning : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. LÄS MER