Sökning: "steel"

Visar resultat 1 - 5 av 1109 avhandlingar innehållade ordet steel.

 1. 1. Innovative structural details using high strength steel for steel bridges

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Skoglund; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High strength steel; fatigue; steel bridges; steel and concrete composite bridges; innovative steel details; Bro- och stålbyggnad; Structural Engineering and Bridges;

  Sammanfattning : The use of high strength steel has the potential to reduce the amount of steel used in bridge structures and thereby facilitate a more sustainable construction. The amount of steel and what steel grade that can be used in bridge structures and other cyclic loaded structures are often limited by a material degradation process called fatigue. LÄS MER

 2. 2. High strength steel local buckling and residual stresses

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Clarin; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : High strength steel provide designers with the possibility of creating more slender and weight efficient structures than would be possible if using steels with lower strength. To be able to do this, a structural designer needs updated and validated codes as aid in their work. LÄS MER

 3. 3. Stainless steel plasticity material modelling and structural applications

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Olsson; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : The thesis addresses stainless steel in construction with focus on plasticity and shear resistance of welded girders respectively. In the area of plasticity it comprises an account of an experimental study with emphasis on phenomenological observations followed by theorethical modelling. LÄS MER

 4. 4. Structural steel plasticity : experimental study and theoretical modelling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Granlund; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling behandlar konstitutiv modellering av konstruktionsstål i elastoplastiskt område. Ett koncept för tvåaxlig provning i huvudspänningsplanet har utvecklats vilket sedan har använts för att generera försöksdata för att formulera en konstitutiv modell för sambandet mellan spänningar och plastiska töjningar. LÄS MER

 5. 5. A study of slag-steel-inclusion interaction during Ladle treatment

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Björklund; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ladle treatment; steel; slag; inclusions; ladle; refining; vacuum; tool steel; oxide activity; slag models; oxygen; equilibrium; TECHNOLOGY Chemical engineering Metallurgical process and manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Metallurgisk process- och produktionsteknik;

  Sammanfattning : The thesis is based on two supplements with two major objectives. In the first supplement equilibrium top slag-steel bulk and inclusions-steel bulk were investigated by comparison between calculated and measured oxygen activity values. This was done by applying different oxide activity models for slags combined with thermodynamic calculations. LÄS MER