Sökning: "kärnvapen"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet kärnvapen.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. On Weapons Plutonium in the Arctic Environment (Thule, Greenland)

  Detta är en avhandling från Risø National Laboratory

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; realtime digital image systems; SEM; ICP-MS; alpha spectrometry; gamma spectrometry; heterogeneous activity concentration; hot particle; separation technique; isotopic ratio; inventory; source term; fallout; americium; uranium; plutonium; radionuclide; Bylot Sound; Greenland; Thule; environmental radioactivity; nuclear accident;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I januari 1968 inträffade en flygplansolycka på havsisen ca 12 km väster om Thule flygbasen på nordvästra Grönland. Flygplanet, en amerikansk B-52, hade fyra kärnvapen ombord, som sprängdes sönder när planet störtade. LÄS MER

 3. 3. Increasing the hosting capacity of distributed energy resources using storage and communication

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Nicholas Etherden; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Systems; Renewable Energy; Energy Storage; Hosting Capacity; Curtailment; Power Utility Automation; IEC 61850; Smart Grid; Technology - Electrical engineering; electronics and photonics; Elkraft; Förnyelsebara energikällor; Energilager; Acceptansgräns; Produktionsnedstyrning; Kraftsystemsautomation; IEC 61850; Smarta elnät; Teknikvetenskap - Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electric Power Engineering; Elkraftteknik;

  Sammanfattning : This thesis develops methods to increase the amount of renewable energy sources that can be integrated into a power grid. The assessed methods include i) dynamic real-time assessment to enable the grid to be operated closer to its design limits; ii) energy storage and iii) coordinated control of distributed production units. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Possibilities of 14C Bomb-Pulse Dating of Human Tissue Samples

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Elisavet Georgiadou; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 14C measurements; Bomb-pulse dating; human body; serum; plaque; Fysicumarkivet A:2014:Georgiadou;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Levande organismer, inklusive människor, har en 14C/12C-kvot som återspeglar miljön. När materialet dör slutar kroppen att fylla på 14C och kroppens 14C börjar sönderfalla till 14N. Detta gav upphov till den klassiska 14C-dateringsmetoden, vilken utvecklades av professor W.F. LÄS MER

 5. 5. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

  Författare :Anders Åkesson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Analysen av källornas uppgifter om uppbyggnadsfasen av de väpnade styrkorna under Muhammad och hans efterföljare kaliferna fram till 680 ger vid handen, att vi här har att göra med en organisation som stod på en likvärdig nivå med sina fiender i ledningsmässigt, strategiskt och taktiskt hänseende. Angreppet på de östromerska provinserna Palestina I-III och Arabia visar detta tydligt. LÄS MER