Sökning: "power plant"

Visar resultat 1 - 5 av 273 avhandlingar innehållade orden power plant.

 1. 1. Wind power in thermal power systems

  Författare :Lisa Göransson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; integration; wind power; variation moderator; PHEV; storage;

  Sammanfattning : AbstractWind power is a key technology in the effort to transform the power system in order to reduce its climate impact. However, the ability of wind power to reduce CO2-emissions depends on the properties of the power system. LÄS MER

 2. 2. Kärnkraftverkets poetik Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965–1973

  Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Krohn Andersson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; collective identity; cultural heritage; discourse analysis; landscape architecture; national identity; nuclear power; power plant; Samfundet för Hembygdsvård; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The first Swedish commercial nuclear power plant was ordered in 1965. By 1973 it had been inaugurated, and building work had begun on the remaining three facilities that became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. LÄS MER

 3. 3. Methods and Tools for Analysis and Optimization of Power Plants

  Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Författare :Mohsen Assadi; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy research; Gas turbine; Pre-design; Heat and mass balance; Energiforskning;

  Sammanfattning : Modern societies' functionality is strongly dependent on the electricity. Efficient, environment friendly, and economical power production has been in focus for a long time. LÄS MER

 4. 4. High temperature corrosion in a biomass-fired power boiler Reducing furnace wall corrosion in a waste wood-fired power plant with advanced steam data

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yousef Alipour; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High temperature corrosion; Waterwalls; Power plant corrosion; NOx reducing enviroments; Biomass; Waste wood; Thermodynamic calculation modelling; corrosion-resistance alloy; Furnace wall corrosion; Högtemperaturekorrosion; Eldstadsväggar; kraftverks korrosion; låg Nox mijöer; biomassa; returträ; Termodynamisk modellering; korrosionsbeständighet legering; eldstadskorrosion;

  Sammanfattning : The use of waste (or recycled) wood as a fuel in heat and power stations is becoming more widespread in Sweden (and Europe), because it is CO2 neutral with a lower cost than forest fuel. However, it is a heterogeneous fuel with a high amount of chlorine, alkali and heavy metals which causes more corrosion than fossil fuels or forest fuel. LÄS MER

 5. 5. On the Analysis and Fault-Diagnosis Tools for Small-Scale Heat and Power Plants

  Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Författare :Jaime Arriagada; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; genetic algorithms; neural networks; fault diagnosis; maintenance; availability; reliability; energy analysis; combined heat and power; Methods and tools; small scale;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avregleringen av elmarknaden uppmuntrar kraftbolag och oberoende kraftproducenter till att driva sina kraftverksanläggningar på ett marknadsorienterat sätt. För att behålla de ekonomiska marginalerna på plussidan så har de mest populära åtgärderna varit att förbättra elverkningsgraden genom ändringar i hårdvaran samt höja totalverkningsgraden genom till exempel samproduktion av kraft och värme (kraftvärme). LÄS MER