Sökning: "modernist poetry"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden modernist poetry.

 1. 1. Bilden som byggsten : Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Hans Söderström; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Gustafsson; Swedish poetry; Modernism; descriptive poetry; emblematic poetry; pragmatism; pure poetry; image; Imagism; Vorticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to reconstruct and describe the implicit poetic theory behind the lyrical practice of the Swedish poet Lars Gustafsson. The overarching inquiry concerns the importance of the poetic image, and the questions posed deals with the author’s views on his own poetry and on his own lyrical method. LÄS MER

 2. 2. The Nothing That Is : The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Andersson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Wallace Stevens; Edmund Husserl; Jean-Paul Sartre; phenomenology; existentialism; thematic criticism; theme; image; modernist poetry; romantic poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of the poetry of the American writer Wallace Stevens (1879-1955). Stevens’ poetry is often concerned with the relation between consciousness and world, the perceiver and the perceived. This dissertation takes the investigation of the very “structure” or “pattern” of consciousness as its main purpose. LÄS MER

 3. 3. Därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Peter Hultsberg; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER

 4. 4. Men and women in T.S. Eliot's early poetry

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marja Palmer; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Engelska språk och litteratur ; modernist poetry; English language and literature; T. S. Eliot; gender relations in literature; symbolic imagery in poetry; sexuality in literature;

  Sammanfattning : The theme of men and women is conspicuous in T. S. Eliot's early poetry. It constitutes the subject of this study, which is an investigation of the symbolic images, metaphors and similes associated with this theme. LÄS MER

 5. 5. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. LÄS MER