Sökning: "utopi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet utopi.

 1. 1. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro Universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Danermark; Jerry Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 2. 2. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Danermark; Jerry Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 3. 3. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Berth Danermark; Jerry Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Biblicism, apokalyptik, utopi : adventismens historiska utformning i USA samt dess svenska utveckling till o. 1939

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingemar Lindén; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A Utopian Quest for Universal Knowledge Diachronic Histories of Botanical Collections between the Sixteenth Century and the Present

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Svensson; Sabine Höhler; Peder Roberts; Sverker Sörlin; Dániel Margócsy; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of botany; utopia; Oxford University Botanic Garden; pressed plants in books; botanical collection; classification; herbarium; Global Plants; digitisation; database; conservation; natural dyeing; botanikhistoria; utopi; Oxford University Botanic Garden; pressade växter i böcker; botaniska samlingar; klassifikation; herbarium; Global Plants; digitalisering; databas; växtfärgning; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : This thesis explores the history of botany as a global collection-based science by tracing parallels between utopian traditions and botanical collecting, from their sixteenth-century beginnings to the present. A range of botanical collections, such as gardens, herbaria and classification systems, have played a central role in the struggle to discover a global or universal scientific order for the chaotic, diverse and locally shaped kingdom of plants. LÄS MER