Sökning: "interpretative flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden interpretative flexibility.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Unga i normalitetens gränsland Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanne Severinsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 3. 3. Good to use! Use quality of multi-user applications in the home

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Arvola; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Software; computer interaction; laidback interaction; face management; ante-use; quality values; quality objectives; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Traditional models of usability are not sufficient for software in the home, since they are built with office software in mind. Previous research suggest that social issues among other things, separate software in homes from software in offices. LÄS MER

 4. 4. Tvärkulturell fostran: svensk-italienska ungdomars erfarenhet av att växa upp med två kulturer

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Elisabet Plöjel-Westmoreland; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpedagogik; Cross-cultural; Sweden; childhood; family; rearing process; norms; values; identity; independence; freedom; love; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Social pedagogy; didaktik; Italy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med utgångspunkt från svensk-italienska ungdomars erfarenhet av att växa upp med två kulturer, vill författaren, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, ge en beskrivning av innebörden i tvärkulturell fostran. Tvärkulturell fostran i den här studien innebär fostran med betydande inslag från minst två klart skilda kulturtraditioner, den svenska och den italienska. LÄS MER

 5. 5. The role of ICT in the shift towards student-centred learning in higher education Eduardo Mondlane University, Mozambique: A case study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Xavier Muianga; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ICT; student-centred learning; pedagogical innovation; educational models; factors in ICT implementation; professional development; higher education; developing countries; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : Over recent decades, there has been a significant rise in the use of information and communication technology (ICT) and a greater emphasis on student-centred learning (SCL) in higher education all over the world. The introduction of ICT- and SCL-based approaches is intended to improve the quality of teaching and learning to better prepare students for the 21st century workplace. LÄS MER