Sökning: "Television"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade ordet Television.

 1. 1. Alternativ television : former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Göran Bolin; Stig Arne Nohrstedt; Anna Roswall; Espen Ytreberg; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aesthetical critique in television produced by artists. Theoretically it draws on research on alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology, and media aesthetics. LÄS MER

 2. 2. Alternativ television : former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Göran Bolin; Stig Arne Nohrstedt; Anna Roswall; Espen Ytreberg; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 3. 3. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Göran Bolin; Stig Arne Nohrstedt; Anna Roswall; Espen Ytreberg; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 4. 4. Television Practices Ethnography, Television and User Practices

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Elin Önnevall; Oskar Juhlin; Alexandra Weilenmann; Johan Lundin; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : This thesis explores television practices in a time when new technology has made it possible to interact with and create your own TV content. The work is focused on how user practices need to be understood in a context of chan- ging technology. LÄS MER

 5. 5. Framtidens television Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Svenska Handelshögskolan

  Författare :Joachim Enkvist; [2008]
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Upphovsrätt; Internet; Television; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER