Sökning: "ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade ordet ämnesdidaktik.

 1. 1. Kritiskt omdöme i samhällskunskap Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Malin Tväråna; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study;

  Sammanfattning : Lärare i samhällskunskap utbildar medborgare för att kunna bidra till rättvisa och rimliga lösningar på gemensamma samhällsangelägenheter och på vår tids stora samhällsproblem. För detta är utvecklandet av ett gott omdöme i samhällsfrågor viktigt, och omtvistade värdebegrepp som rättvisa centrala. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 3. 3. Textbooks', teachers', and students' understanding of models used to explain acid-base reactions

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Lars G Blomberg; Michal Drechsler; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Verbum Forlag

  Författare :Sören Dalevi; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Models in chemistry education A study of teaching and learning acids and bases in Swedish upper secondary schools

  Detta är en avhandling från Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Michal Drechsler; Lars G Blomberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Chemistry; Kemi; Chemistry Education; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : This thesis reports an investigation of how acid-base models are taught and understood in Swedish upper secondary school. The definition of the concepts of acids and bases has evolved from a phenomenological level to an abstract (particle) level. Several models of acids and bases are introduced in Swedish secondary school. LÄS MER