Sökning: "Leif Östman"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Leif Östman.

 1. 1. Byggherren som designer : om begreppet design ur den pragmatiska filosofins synvinkel

  Författare :Leif Östman; KTH; []
  Nyckelord :Design; designprocess; Designteori; Estetik; Pragmatisk filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialisation och mening : No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem

  Författare :Leif Östman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A pragmatist theory of design : The impact of the pragmatist philosophy of John Dewey on architecture and design

  Författare :Leif E. Östman; Jerker Lundequist; Richard Buchanan; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; design; design theory; design knowledge; avant-garde; pragmatist philosophy; Antikens kultur och samhällsliv; Classical archaeology and ancient history; Antikens kultur och samhälle;

  Sammanfattning : This study is an inquiry into design-theoretical aspects of architectural design in Finland based mainly on the pragmatist philosophy of John Dewey. The study comprises two case studies. The . rst case deals with a young family designing their future home – a detached house built from prefabricated components – in cooperation with an architect. LÄS MER

 4. 4. Att bli miljömedveten : Perspektiv på miljöhandbokens textvärld

  Författare :Elinor Adenling; Kerstin Holmlund; David Hamilton; Leif Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; miljömedvetenhet; miljövänlig livsstil; discourse analysis; ecological modernization; governmentality; risk society; diskursanalys; handböcker; ekologisk modernisering; styrbarhetsmentalitet; risksamhälle; environmental consciousness; environment-friendly life-style; handbooks; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is the study of environmental consciousness as a discursive educational project. The empirical material consist of 18 environmental handbooks that have been published in Sweden during the years 1976-2007 of which 13 appeared between 1988 and 1995. LÄS MER

 5. 5. Physics Students' Experiences of the Disciplinary Discourse Encountered in Lectures in English and Swedish

  Författare :John Airey; Cedric Linder; Leif Östman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Other physics; Övrig fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Fysik; Physics; Engelsk språkvetenskap; English; Pedagogics; Pedagogik; Educational Science; Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER