Sökning: "Håkan Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Håkan Löfgren.

 1. 1. Outcome and bone grafts in surgical treatment of cervical disc disease : A clinical evaluation using MRI, radiostereometry and measurements of microcirculation and the quality of life

  Författare :Håkan Löfgren; Bengt Lind; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to evaluate the outcome after surgical treatment of cervical disc disease and the influence of different bone grafting methods.192 patients were studied, of which 149 were treated surgically. LÄS MER

 2. 2. Det sitter inte i väggarna : Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete

  Författare :Håkan Löfgren; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Kenneth Nordgren; Sverker Lindblad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher; Professional identity; Identity performance; School; Institutional memory; Life history; Educational restructuring; Lärare; Yrkesidentitet; Profession; Skola; Livsberättelse; Utbildningspolitik; Reformer; Institutionella minnen; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the changing conditions for schools and the teaching profession from a teachers’ perspective. The process of the global restructuring of national educational systems that gained momentum in Sweden in the 1990s, involved the introduction of a school voucher system, competition mechanisms and the decentralization of responsibilities to schools and teachers. LÄS MER

 3. 3. Packaging and Customer Value : A Service Perspective

  Författare :Martin Löfgren; Anders Gustafsson; Håkan Wiklund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Already in the mid-seventies it was concluded that there are very few, if any, ‘pure’ goods or services. Nevertheless, over 20 years later, most publications on services focus on how service characteristics differ from goods. LÄS MER

 4. 4. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 5. 5. Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Författare :Jan Grenholm; Edvard Nordlander; Håkan Löfgren; Per Gyberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER