Sökning: "distance moral"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden distance moral.

 1. 1. Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jens Agerström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral concerns; morality; moral judgment; Construal Level Theory; temporal distance; moral reasoning;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to examine whether the temporal distance of moral events affects the moral judgments and decisions people make in response to those events. Drawing upon Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) which posits that the distant future is represented at a higher, more abstract level of mental construal than the near future, and that high-level mental construals shift attention to core values and higher-order principles, the main proposition of this dissertation was that people would show greater moral concerns in response to distant future events than near future events. LÄS MER

 2. 2. The moral enterprise in intensive care nursing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

  Författare :Agneta Cronqvist; Kim Lützén; Ingegerd Bergbom; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support; ethics; nursing; intensive care units ethics; morals; nurses psychology; burnout; professional psychology; stress; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Etik;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to explore nurses' experiences of stress in the ICU (I), to analyze experiences of moral concerns in intensive care nursing from the perspective of relational ethics (II), to describe the synthesis of the concept of moral stress and to identify preconditions for moral stress (III) and to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care (IV).The design was exploratory and descriptive. LÄS MER

 3. 3. Handlingskompetens för hållbar utveckling Tre berättelser om vägen dit

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jens Agerström; [2008]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The moral enterprise in intensive care nursing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Agneta Cronqvist; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support.;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to explore nurses' experiences of stress in the ICU (I), to analyze experiences of moral concerns in intensive care nursing from the perspective of relational ethics (II), to describe the synthesis of the concept of moral stress and to identify preconditions for moral stress (III) and to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care (IV). The design was exploratory and descriptive. LÄS MER