Sökning: "historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet historieundervisning.

 1. 1. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Johansson; Kenneth Nordgren; Annica Löfdahl; Carina Rönnqvist; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; intercultural competence; intercultural education; upper secondary school; object of learning; historical narrative; historieundervisning; interkulturell kompetens; historiskt lärande; interkulturell utbildning; historiemedvetande; gymnasiet; klassrumsstudie; lärandeobjekt; lärandemål; historisk berättelse; narrativ; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : AbstractTitle: History teaching and intercultural competenceThis study takes as its starting point the relationship between the multicultural and globalised society and history as a school subject, and explores it theoretically as well as empirically. Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical concept of the study, is developed from theories of narrative competence and theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection between the two. LÄS MER

 2. 2. Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 3. 3. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Monika Vinterek; Björn Åstrand; Carina Rönnqvist; Arja Virta; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 4. 4. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Monika Vinterek; Björn Åstrand; Carina Rönnqvist; Arja Virta; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 5. 5. Medieteknik och historieundervisning diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Andreas Westerberg; Daniel Lindmark; Finn-Arne Jörgensen; Pelle Snickars; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational history; history education; history of technology; media technology; discourse theory; utbildningshistoria; historiedidaktik; teknikhistoria; medieteknik; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The present study analyzes attitudes made manifest when media technology is used in teaching at Swedish upper secondary schools. It examines discourses related to the subject of history by comparing contemporary circumstances with those of the mid-1980s, making research in both educational history and history education indispensible to its execution. LÄS MER