Sökning: "Sven-Erik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Sven-Erik Karlsson.

 1. 1. Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys

  Författare :Sven-Erik Karlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Turism; turism och sociologisk teori; varugörande av natur och kultur; turismproduktion; turismkonsumtion; konsekvensenser av turism; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Abstract.Författare: Sven-Erik Karlsson.Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys. Språk: Svenska. LÄS MER

 2. 2. Natur och kultur som turistiska produkter - en början till en sociologisk analys

  Författare :Sven-Erik Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Precision electron spectroscopy for studies of nuclear and atomic energy levels

  Författare :Sven-Erik Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Oxidative stress-related damage of retinal pigment epithelial cells : possible protective properties of autophagocytosed iron-binding proteins

  Författare :Markus Karlsson; Christina Frennesson; Sven Erik Nilsson; Tino Kurz; Ulf Brunk; Anders Kvanta; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Oxidative stress is a major pathogenic factor in the development of age-related macular degeneration (AMD), which is the most common cause of severe central visual impairment in the elderly population in the western world.It is believed that the degenerative process starts in the retinal pigment epithelium (RPE). LÄS MER

 5. 5. Den fabricerande människan : Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

  Författare :Markus Arvidson; Sven-Erik Karlsson; Gerd Lindgren; Anders Persson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; deception; fabrication; impostor; form of interaction; social competence; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; deception;

  Sammanfattning : The present dissertation takes the multi-faceted phenomenon of deception as its point of departure. The aim is to make a case for deception as a social phenomenon, and to frame theoretically and define the skills and abilities that make deception possible.A theoretical model based on a number of ideal types is constructed. LÄS MER