Sökning: "Kenneth Nordgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kenneth Nordgren.

 1. 1. Vems är historien? : Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kenneth Nordgren; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. God as Problem and Possibility : A Critical Study of Gordon Kaufman's Thought toward a Spacious Theology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kenneth Nordgren; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; the concept of God; constructive theology; Gordon Kaufman; theological method; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The study investigates the American theologian Gordon D. Kaufman’s (born 1925) work, and focuses on the concept of God reflected in his theological method and construction. The examination of Kaufman’s thought implies an inquiry of methodological issues in contemporary academic theology and leads into discussion of central Christian ideas. LÄS MER