Sökning: "Kenneth Nordgren"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kenneth Nordgren.

 1. 1. Vems är historien? : Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kenneth Nordgren; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. God as Problem and Possibility : A Critical Study of Gordon Kaufman's Thought toward a Spacious Theology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kenneth Nordgren; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; the concept of God; constructive theology; Gordon Kaufman; theological method; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The study investigates the American theologian Gordon D. Kaufman’s (born 1925) work, and focuses on the concept of God reflected in his theological method and construction. The examination of Kaufman’s thought implies an inquiry of methodological issues in contemporary academic theology and leads into discussion of central Christian ideas. LÄS MER

 3. 3. Lära historia genom källor Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Kenneth Nordgren; Kristina Lanå; Ingmarie Danielsson Malmros; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; historical enquiry; primary source analysis; source criticism; source interpretation; interpretation of historical sources; historical consciousness; intercultural historical learning; learning study; phenomenography; Arts; Humanities and Social Science Education; de estetiska; humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. LÄS MER