Sökning: "etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade ordet etnicitet.

 1. 1. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 2. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 3. 3. Safe Sex, Unsafe Identities : Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  Författare :Anna Bredström; Erik Olsson; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. LÄS MER

 4. 4. Att göra etnicitet- inom äldreomsorgen

  Författare :Linda Lill; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etnicitet; äldreomsorg; diskursanalys; doing; genusteori; kulturella studier; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : This dissertatian i concerned with the ways in which caregivers within elderly care reason and respond to questions concerning ethnicity. The research is based on a discursive analysis of a focus group study; interwiews with caregivers; and participant observation from fieldwork within one elderly care team. LÄS MER

 5. 5. Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige : antirasism i rörelse

  Författare :Jenny Malmsten; Aleksandra Ålund; Björn Fryklund; Charles Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Antiracism; racism; ethnicity; discrimination; everyday racism; civil society; Non Govermental Organization NGO ; social movement; association driven antiracism; human rights; Antirasism; rasism; etnicitet; diskriminering; vardagsrasism; civilsamhället; Non-Governmental Organization NGO ; den ideella sektorn; sociala rörelser; föreningsdriven antirasism och mänskliga rättigheter; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples presented in this study represent. The empirical examples are instances of what I call antiracist actors. LÄS MER