Sökning: "Peter Hervik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Hervik.

 1. 1. Beyond Orientalism and Occidentalism : Identity constructions in Arab and Western news media

  Författare :Mahitab Ezz El Din; Stig-Arne Nohrstedt; Leonor Camauër; Åsa Kroon; Göran Eriksson; Peter Hervik; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Orientalism; Occidentalism; Arab; West; Othering; identity; media constructions; tolerance; multiculturalism; xenophobia; Peace Journalism; Global War on Terror; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; media representations; stereotypes; post-colonial theories; hybrid identity; peace journalism; Western media; Arab media; Journalistik; Journalism; Medievetenskap och journalistik; Media Studies and Journalism; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines how the media construct the identities of the Other by creating various ‘us’ versus ‘them’ positions (Othering) when covering non-violence-based intercultural conflicts in Arab and Western news media. Othering in this study is understood as an umbrella concept that in general terms refers to the discursive process of constructing and positioning the Self and the Other into separate identities of an ‘us’ and a ‘them. LÄS MER

 2. 2. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER