Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. Spår av datoriseringens värden : Effekter av IT i äldreomsorg

  Författare :Karin Hedström; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg : om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling. Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 4. 4. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Learning Managerial Work : First-line Managers’ Learning in Everyday Work within Swedish Elderly Care

  Författare :Karin Wastesson; Maria Gustavsson; Peter Nilsson; Anna Fogelberg Eriksson; Oscar Rantatalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; First-line manager; Workplace learning; Managerial work; Community of practice; Gender; Elderly care; Första-linjechef; Arbetsplatslärande; Chefsarbete; Praktikgemenskap; Genus; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : This study’s overall aim is to contribute knowledge about first-line managers’ learning in everyday work within the context of elderly care. The study used a qualitative research approach and was carried out within four Swedish elderly care organisations. A total of 40 first-line managers were interviewed, 10 of whom kept time-use diaries. LÄS MER