Sökning: "Aleksandra Ålund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Aleksandra Ålund.

 1. 1. Migration och sociala förändringsprocesser : om samtida jugoslaviska arbetsemigranter

  Författare :Aleksandra Ålund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vi dansar inte på bordet : Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet

  Författare :Dina Avrahami; Charles Westin; Aleksandra Ålund; Gunilla Bjerén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian women; homosexuality; gay; migration; immigrants; lesbian community; gay community; Lesbiska kvinnor; homosexualitet; gay; migration; invandrare; det lesbiska samhället; gaysamhället; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi;

  Sammanfattning : Denna forskning genomfördes under åren 2000–2004. Forskningssammanhanget är både Lesbiska studier och IMER forskning. I avhandlingen studeras livserfarenheter som 21 lesbiska informanter från 15 olika länder, alla invandrare i Sverige, berättar om. Utgångspunkten för forskningen är sexualitet och migration. LÄS MER

 3. 3. Mångfald som demokratins utmaning : en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitutiion förstår och hanterar kulturell mångfald

  Författare :Rúna Í Baianstovu; Lars Oscarsson; Aleksandra Ålund; Thomas Brante; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; democracy; diversity; social work; moral; culture; solidarity; lifeworld; system; communicative action; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democracy must include all members of society is central in contemporary welfare states. LÄS MER

 4. 4. Socialt medborgarskap och social delaktighet : Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER

 5. 5. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER