Sökning: "diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet diskriminering.

 1. 1. Medborgarskap och diskriminering : Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920

  Författare :Carl Henrik Carlsson; Torkel Jansson; Sven Nordlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; aliens; anti-Semitism; bureaucratic distance; business cycles; cabinet acts; citizenship; closure; discourse; discrimination; Eastern Jews; Eastern Jew phobia; Eastern Europe; foreigners; freedom to trade; Jews; migration; naturalisation; peddling; Poland; Russia; Russophobia; social contract; Sweden; 1860–1920; xenophobia; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether discrimination arose in connection with applications for naturalisation in Sweden between 1860 and 1920.The number of naturalisation applications during the period studied was 11,242, of which 1,774 (16%) were from Eastern Jews, here defined as Jewish subjects of the Russian Tsar, and from the states that emerged after the fall of the Russian Empire. LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringsansvar : En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

  Författare :Sabina Hellborg; Håkan Andersson; Mia Carlsson; Mårten Schultz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Diskriminering; diskrimineringsersättning; skadestånd; skadeståndsrätt; kränkning; ansvarsrätt; trakasserier; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines liability for discrimination under Swedish private law. According to chapter 5, section 1 of the Swedish Discrimination Act (diskrimineringslagen) compensation shall be paid by natural or legal persons who violate the prohibitions of discrimination that are established in the act. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering på svensk arbetsmarknad : en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 4. 4. Etniska relationer i arbetslivet : teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri

  Författare :Gunnar Augustsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnic discrimination; technology; work organization; the car industry; recruiting; leadership; workers collectives; Etnisk diskriminering; teknologi; arbetsorganisation; bilindustri; rekrytering; ledarskap; arbetarkollektivet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. LÄS MER

 5. 5. Att utmana förändringens gränser : En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Författare :Anna Isaksson; Johanna Esseveld; Lena Abrahamsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis the overall aim is to analyse conceptions of change with the point of departure being texts developed within the framework of three development partnerships financed by the European Social Fund's Equal Programme 2001-2007. The development partnerships, consisting of collaborating parties from both the public and private sector, aimed at developing new methods and ideas in order to counteract discrimination and all kinds of inequality in working life. LÄS MER