Sökning: "diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet diskriminering.

 1. 1. Medborgarskap och diskriminering : Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Henrik Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; aliens; anti-Semitism; bureaucratic distance; business cycles; cabinet acts; citizenship; closure; discourse; discrimination; Eastern Jews; Eastern Jew phobia; Eastern Europe; foreigners; freedom to trade; Jews; migration; naturalisation; peddling; Poland; Russia; Russophobia; social contract; Sweden; 1860–1920; xenophobia; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether discrimination arose in connection with applications for naturalisation in Sweden between 1860 and 1920.The number of naturalisation applications during the period studied was 11,242, of which 1,774 (16%) were from Eastern Jews, here defined as Jewish subjects of the Russian Tsar, and from the states that emerged after the fall of the Russian Empire. LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringsansvar : En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Sabina Hellborg; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskriminering; diskrimineringsersättning; skadestånd; skadeståndsrätt; kränkning; ansvarsrätt; trakasserier; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines liability for discrimination under Swedish private law. According to chapter 5, section 1 of the Swedish Discrimination Act (diskrimineringslagen) compensation shall be paid by natural or legal persons who violate the prohibitions of discrimination that are established in the act. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering på svensk arbetsmarknad en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 4. 4. Etniska relationer i arbetslivet Teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ

  Författare :Gunnar Augustsson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Etnisk diskriminering; teknologi; arbetsorganisation; bilindustri; rekrytering; ledarskap; arbetarkollektivet; Ethnic discrimination; technology; work organization; the car industry; recruiting; leadership; workers collectives;

  Sammanfattning : The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. LÄS MER

 5. 5. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER