Sökning: "Erik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden Erik Olsson.

 1. 1. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 2. 2. Diagnosis of Machines within Industry using Sensor Signals and Case-Based Reasoning

  Författare :Erik Olsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digital holographic reconstructions of ultrasound from laser vibrometry recordings

  Författare :Erik Olsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Experimental Mechanics; Experimentell mekanik;

  Sammanfattning : If sound and noise from an engine, say a lawn mower, is to be reduced, it is of advantage to know from which part of the machine the noise is coming. An interesting medical application for localization of sound sources is optoacoustic imaging of tissue. LÄS MER

 4. 4. Micromechanics of Powder Compaction and Particle Contact

  Författare :Erik Olsson; Per-Lennart Larsson; Pär Jonsén; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sound source localization from laser vibrometry recordings

  Författare :Erik Olsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Experimental Mechanics; Experimentell mekanik;

  Sammanfattning : Acoustic holography deals with a typical inverse problem, to obtain the unknown from something that is known. From measurements of sound, most often using microphone arrays, reconstructions of the sound field are made in an attempt to find out what causes the sound. LÄS MER