Sökning: "migration"

Visar resultat 1 - 5 av 1718 avhandlingar innehållade ordet migration.

 1. 1. The Feeling of Migration Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Ahlstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; queer migration; privileged migration; intimate migration; homonationalism; entanglement; emotions; love; loss; belonging; sexuality; gender identity; race; narrative analysis;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes narratives of queer partner migration, that is, a family-tie migration in which one of the partners of a relationship has migrated in order for the partners to be together, and where the partners queer the migration in the sense that they have a non-normative sexuality and/or gender identity. The purpose of the study is to examine how queer partner migrants and their Swedish partners experience the migration process – which continues also once the administrative process has been completed – by analyzing the emotions and feelings that emerge in the process. LÄS MER

 2. 2. Migration i 1600-talets Sverige : Älvsborgs lösen 1613–1618

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Martin Andersson; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; migration; migration regime; Sweden; feudal society; seventeenth century; Älvsborgs lösen; migration rate; migration distance; tenants; servants; forced migration; urban migration; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This thesis is a study of migration in the early seventeenth-century Swedish feudal society, and of its migration regime; that is the political, legal and economic structures that shaped the migration patterns. The most important sources are taxation records from Älvsborgs lösen, containing demographic migration data for large parts of the Swedish realm 1613–1618. LÄS MER

 3. 3. Governing Global Migration

  Detta är en avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Sara Kalm; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration management.; migration policy; Foucault; governmentality; global governmentality; migration politics; migration;

  Sammanfattning : This study explores the global regulative function of migration politics. Its main aim is to rethink migration politics through an engagement with the Foucauldian governmentality perspective, which focuses on the relation between government and thought. LÄS MER

 4. 4. Välkomna till Sverige? : Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft

  Detta är en avhandling från Bokbox Förlag, Kristianstadsg. 5, 214 23 Malmö

  Författare :Christina Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; Migration policy; Migration policy discourse; Migration control; Refugee policy; Nation state; Nationalism; Ethnicity; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : The main aim of this dissertation is to study the relationship between migration policy and nation states by using a discourse analytical approach. This study has shown that migration policy and nation state discourses are closely intertwined, at least in the actual period investigated – the 1960s to the mid 1990s. LÄS MER

 5. 5. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Klinthäll; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Return migration; immigrants; labour migration; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. LÄS MER