Sökning: "career"

Visar resultat 1 - 5 av 311 avhandlingar innehållade ordet career.

 1. 1. Social representations of career and career guidance in the changing world of working life

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Ingela Bergmo-Prvulovic; Christina Chaib; Mohamed Chaib; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career; career development; career guidance; career guidance practice; educational and vocational guidance; guidance counselling; changing world of working life; European policy; lifelong learning; human resource strategies; human resource profession; social representations; document analysis; free associations method; qualitative content analysis; subjective career; objective career;

  Sammanfattning : This thesis explores the meaning of career as a phenomenon and its implication for career guidance. In 1996, career as a phenomenon was more or less considered to be an obsolete or even extinct phenomenon. Since then, career guidance has received increased attention along with the increased interest in lifelong learning strategies. LÄS MER

 2. 2. The Nature of Women’s Career Development Determinants and Consequences of Career Patterns

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Qinghai Huang; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; career patterns; life career; occupational career; life course; human agency; family context; job perception; work attitude; quality of life; allostatic load; wellbeing; person-oriented approach; life history approach; sequence analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Existing career theories are largely based on a stable working environment and have focused excessively on men and single work roles. In the postindustrial era, however, women’s careers, characterized by the constant negotiation of multiple roles and more frequent job changes, have had implications on the changing nature of careers. LÄS MER

 3. 3. Governance of Career Guidance an enquiry into European policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Anki Bengtsson; Klas Roth; Maria Olson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; governance; career guidance; career management; Michel Foucault; entrepreneurial; policy; active citizenship; civic competence; self-management; Europe; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enquire into and problematize the governance of career guidance and how individuals’ career management is constructed within EU policy. The empirical material consists of European policy documents produced during 2000-2015. LÄS MER

 4. 4. Swedish student-athletes’ within-career transitions

  Detta är en avhandling från Malmö University, Department of Sport Sciences

  Författare :Sverker Fryklund; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; within-career transition; achievement sport; thematic content analysis; student-athlete; career assistance; dual career;

  Sammanfattning : The main purpose of this research project was to examine perceptions of within-career transition, as experienced by student-athletes striving to reach the international level. Interviews were used to examine the perceptions of student-athletes practicing individual sports at the national elite level. LÄS MER

 5. 5. Entrepreneurship, career experience and learning : developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process

  Detta är en avhandling från Halmstad : Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship (SIRE), Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER