Sökning: "Invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet Invandrare.

 1. 1. "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-" : om invandrare, integration, folkhögskola

  Författare :Lisbeth Eriksson; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Invandrare; folkhögskola; integration; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sweden as a multicultural society is the point of departure and the general aim is to deepen the understanding of how ethnical diversity is handled in the Swedish folk high school.I use the universalistic and particularistic perspectives to interpret and analyse underlying values in peoples way of experiencing and handling their lives. LÄS MER

 2. 2. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Författare :Elsie C. Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Íslendingar eiga ad kunna sitt módurmál" : Språkvanor och språkattityder hos en grupp isländska invandrare i Mellansverige

  Författare :Thórdis Gísladóttir; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Invandrare; språk; språkattityder; svenska språket; språkvariation; islänningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik och "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld

  Författare :Ylva Brune; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :invandrare; asylsökande; nyhetsjournalistik; gränser; nyhetstexter;

  Sammanfattning : Nyheter från gränsen handlar om hur svensk nyhetsjournalistik på olika sätt konstruerar gränser mot dem som ses som "asylsökande" eller "invandrare". Den innehåller 3x3 studier av nyhetstexter om flyktinginvandring, utvisningshot och dödsbringande främlingar, om rasistiskt våld och om "invandrare" som typer och som problemtyngd kategori.. LÄS MER

 5. 5. Unequal Opportunities : The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  Författare :Alireza Behtoui; Carl-Ulrik Schierup; Mahmood Arai; Carl le Grand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. LÄS MER