Sökning: "horizon of opportunity"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden horizon of opportunity.

 1. 1. Introduction of new medicines in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Irene Eriksson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Payers and providers face challenges in enabling appropriate and sustainable access to new medicines. To help enable rational use of new medicines various policy options exist. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 3. Financial Applications of Markov Chain Monte Carlo Methods

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Andreas Graflund; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; Financial science; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonomisk teori; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Mean Reversion; Diversification; Real Estate Stocks; Markov Chain Monte Carlo Methods; Stock Markets; ekonometri;

  Sammanfattning : This thesis consists of four empirical studies on financial economics. The first chapter contains a short summary of the thesis. LÄS MER

 4. 4. Innovation inside the box : how contextual constraints can contribute to improvement in health care

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics

  Författare :Marie Højriis Storkholm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background Health care is becoming increasingly complex because of the major advances achieved in clinical and biomedical knowledge in the last 50 years. Many more important advances are on the horizon that will create opportunities to improve outcomes for patients. LÄS MER

 5. 5. Academics and Politics Northern European Area Studies at Greifswald University, 1917–1991

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Marco Nase; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian Studies; Soft Power; Public Diplomacy; History of Universities; Nazi Germany; GDR; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : The decision to institute Area Studies in German universities in 1917, was born out of a perceived need to widen the intellectual horizon of the public and academia alike. At Greifswald University this ambitious reform programme saw the foundation of a Nordic Institute, charged with interdisciplinary studies of contemporary Northern Europe. LÄS MER