Sökning: "social movement"

Visar resultat 1 - 5 av 601 avhandlingar innehållade orden social movement.

 1. 1. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 2. 2. Moving and Jamming Implications for Social Movement Theory

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Wettergren; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; culture jamming; new social movements; culture studies; sociology of emotions; late capitalism; information society; discourse theory; post-structuralism; adbusters; collective identity;

  Sammanfattning : The present compiled dissertation explores culture jamming as a social movement in late capitalist information society. Culture jamming embraces groups and individuals practicing symbolic protest against the expansion and domination of large corporations and the logic of the market into public and private life. LÄS MER

 3. 3. Knowledge as Action: An Anthropological Study of Attac Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Hilma Holm; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; globalisation; global justice movement.; knowledge; social movement; Sweden; Attac; anthropology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine knowledge production around globalisation and politics in Attac Sweden. As a part of the global justice movement that emerged in the 1990s, the organisation Attac Sweden related to a larger process. LÄS MER

 4. 4. Social Rörelse. Begreppsbildningen kring ett mångtydigt fenomen

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Magnus Ring; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Social Movement; Concept formation; Sociologi; Theories of social movement;

  Sammanfattning : This thesis develops the concept formation of 'social movement'. The author stresses the importance of the inherent classical understanding of the concept as defining a collective actor involved in a struggle regarding main social and cultural trends in society. The concept of social movement is treated as having been an unclear concept. LÄS MER

 5. 5. Socionomkärrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Karin Kullberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER