Sökning: "Constructions"

Visar resultat 1 - 5 av 605 avhandlingar innehållade ordet Constructions.

 1. 1. Kasta bort bollen och äta bort sin huvudvärk : En studie av argumentstrukturen i kausativa bort-konstruktioner

  Författare :Christian Sjögreen; Ulla Stroh-Wollin; Benjamin Lyngfelt; Martin Hilpert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; argument structure; causation; constructions; semantic frames; particles; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis investigates the argument structure of transitive particle constructions with the adverb bort, meaning ‘away’, ‘off’. On the basis of approximately 2000 authentic instances of the partially schematic structure [subject verb bort object], I have identified a number of constructions at different levels of abstraction. LÄS MER

 2. 2. Konstruktioner som fungerar : En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren

  Författare :Eva Björkholm; Ingrid Carlgren; Maria Andrée; Marc De Vries; Berit Bungum; Marc de Vries; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; primary school; Learning study; phenomenography; variation theory; knowledge; knowing; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the meaning of technical knowing in primary technology education. This is done by identifying and describing ways of knowing in relation to specific content (so-called objects of learning) of the school subject of technology. LÄS MER

 3. 3. Det-konstruktioner i bruk. En systemisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska

  Författare :Kajsa Thyberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; non-referential det; det-constructions; impersonal constructions; existential constructions; Swedish language; systemic-functional grammar; modal assessment; modality; semantics; modalitet språkvetenskap ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map out functions of modern Swedish det-constructions, i.e. LÄS MER

 4. 4. Constructions of Language Competence : Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education

  Författare :Maria Rydell; Catrin Norrby; Gunlög Sundberg; Caroline Kerfoot; Tim McNamara; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; constructions of language competence; language ideologies; migration; language testing and assessment; Swedish as a second language; embodied interaction; lived experience of language; adult education; sociolinguistics; linguistic anthropology; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The current thesis is concerned with constructions and perceptions of what it means to be ‘a competent language user’ in the context of a language programme in basic Swedish called Swedish for Immigrants (SFI). A particular focus is given to the testing and assessment of oral interaction. LÄS MER

 5. 5. Progressive constructions in Swedish

  Författare :Kristian Blensenius; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; aspect; imperfective; progressive; pseudocoordination; finiteness; semantics; pluractionality; implicative verbs;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide new insights into the semantic properties of some progressive constructions in Swedish and to provide better understanding of aspect in Swedish. The five included studies present analyses of previously understudied as well as more familiar progressive constructions, based on authentic language data. LÄS MER