Sökning: "sociala rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden sociala rörelser.

 1. 1. Modernitet, sociologi och sociala rörelser

  Författare :Håkan Thörn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dekoloniseringskonst : Artivism i 2010-talets Sápmi

  Författare :Moa Sandström; Coppélie Cocq; Hans Sternudd; Martin Hultman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; artivism; decolonization; Sámi art; Swedish colonialism; Indigenous movement; activism; social media; street art; artivism; dekolonisering; samisk konst; svensk kolonialism; urfolksrörelse; aktivism; sociala rörelser; sociala medier; gatukonst;

  Sammanfattning : During the 2010s, conceptual art took a prominent position in Sámi struggles for political and social change. Narratives about contemporary colonialism and decolonising alternative visions, conveyed through music, visual arts, performative acts, and poetry, engaged broad audiences and attracted widespread attention. LÄS MER

 3. 3. Contentious countrysides : social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden

  Författare :Desirée Enlund; Aina Tollefsen; Madeleine Eriksson; Linda Sandberg; Cindi Katz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; welfare state retrenchment; public healthcare restructuring; contentious politics; social movements; cooperatives; self-organization; social reproduction; Sweden; rural areas; New Public Management; neoliberalism; välfärdsstaten; sjukvårdens omvandling; motstånd; sociala rörelser; kooperativ; självorganisering; social reproduktion; landsbygd; glesbygd; New Public Management; nyliberalism; Social and Economic Geography; kulturgeografi; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The broader aim of this thesis is to contribute to the understanding of the production and reproduction of spatial inequalities following from the restructuring of the public healthcare system. More specifically, by analyzing the contention around healthcare restructuring related to two cases spanning a longer period in northern Sweden, I aim to investigate the changing conditions for healthcare provision in rural and sparsely populated areas, and I explore the forms of collective action that local people engage in to sustain the access to healthcare, as well as how state authorities’ attitudes towards such collective action have shifted. LÄS MER

 4. 4. Gränslösa rörelser för fred 1889–1914 : Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism

  Författare :Fredrik Egefur; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Fredsrörelser; Sociala rörelser; Andra internationalen; Nobels fredspris; Fred; Antimilitarism; Pacifism; Internationella fredsbyrån; NGOs; Peace movement; Social movement; The Second International; Nobel Peace Prize; Peace; Anti-militarism; Pacifism; The International Peace Bureau; NGOs;

  Sammanfattning : During the 25 years before the First World War in 1914 two different kinds of peace movements, one bourgeois-liberal and one socialist, were organised to fight militarism and war. The two movements – represented by the International Peace Bureau and the Second International, respectively – grew in size between 1889 and 1914. LÄS MER

 5. 5. Symboler i rörelse - Om sociala rörelser som tilltal

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ickevåldsrörelser;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ”meningens” struktur och kommunikation i sociala rörelser. Jag hävdar att när vi kommunicerar så ger vi olika fenomen betydelser eller meningar, som i prinicip kan vara vad som helst. Meningens struktur handlar om vilka relationer som finns mellan de olika betydelserna i ett samhälle eller en rörelse. LÄS MER