Sökning: "Mats Trondman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Mats Trondman.

 1. 1. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mona Holmqvist Olander; mats Trondman; Mats Trondman; Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); []
  Nyckelord :Engagemang; delaktighet; gemenskapande praktiker; inflytande; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; Delaktighet; engagemang; grundskolan;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 2. 2. Oberoendets praktik

  Författare :Ewa Andersson; Susanna Öhman; Gunnar Augustsson; Katarina Giritli-Nygren; Mats Trondman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; independent actors; practice; autonomous; heteronomous; capital; position; Oberoende aktörer; praktik; autonom; heteronom; kapital; position;

  Sammanfattning : The Independent PracticeDuring the last hundred years, the music industry has evolved with the record labels playing a central role. However, many argue that this situation is about to change as record sales have decreased during the last ten years. LÄS MER

 3. 3. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mats Trondman; Susan Tetler; Mona Holmqvist; Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); []
  Nyckelord :Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 4. 4. Varumärkenas fält : Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Författare :Raoul Galli; Johan Lindquist; Annika Rabo; Donald Broady; Mats Trondman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 5. 5. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER