Sökning: "Language teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 250 avhandlingar innehållade orden Language teachers.

 1. 1. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Teachers' Language of Inquiry The Conflation Between Methods of Teaching and Scientific Inquiry in Science Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Jakob Gyllenpalm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry; secondary school; teacher education; laboratory work; hypothesis; experiment; language; sociocultural; pragmatism; customs; cultural institutions; pivot term; nature of science; focus groups; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science Education; naturvetenskapsämnenas didaktik;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyse customs of science teaching in secondary schools and teacher education programmes in Sweden in relation to the notion of “inquiry” in science education. The main focus is on customs of language use and the educational goal of learning about scientific inquiry as distinct from the related goals of learning to do inquiry and learning canonical science content. LÄS MER

 4. 4. Language taught and language used dialogue processes in dyadic lessons of Swedish as a second language compared with non-didactic conversations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lennart Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; Conversation analysis; Classroom communication; Second language teaching; Premisses for communication; Activity types; Dominance; Question-answer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of the research reported in this monograph has been twofold. First, it aims at contributing to an inquiry of the ways in which language and context are intertwined. Second, it aims at giving a characterization of a specific communicative event, second language teaching. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER