Sökning: "klassrumsinteraktion"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet klassrumsinteraktion.

 1. 1. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 2. 2. Ögonblick i klassrummet Samtal och interaktion om elevers fotografier på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ola Lindholm; Hector Pérez Prieto; Anna-Lena Göransson; Lazaro Moreno; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; vocational education; Interaktion; yrkesämnenas didaktik; fotografi; bild; klassrumsinteraktion; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : En kamera fångar ögonblick av det ljus som människan kan uppfatta, eller verkligheten som det ibland kallas. Dessa ögonblick i form av fotografier, arbetar de elever och den lärare med, som Ola Lindholm har följt på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Jakob Cromdal; Nigel John Musk; Wei Li; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 4. 4. Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning en ämnesdidaktisk studie

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Eva Hultin; Tomas Englund; Sangeeta Bagga-Gupta; Vibeke Gröver Aukrust; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversational genres speech genres; classroom interaction; teaching of literature; curriculum studies; ethnography; classroom research; samtalsgenrer talgenrer klassrumsinteraktion; litteraturundervisning; läroplansteori; etnografi; klassrumsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analytically discern different conversational genres within the teaching of literature, organized within the framework of the two school subjects in which Swedish is taught in upper secondary school, and to place this teaching of literature in a historical context by relating it to different conceptions of the Swedish subject.To be able to achieve this aim, a curriculum studies approach is combined with an ethnographical one. LÄS MER