Sökning: "second language acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden second language acquisition.

 1. 1. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Författare :Mikael Svonni; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Blindness and Second Language Acquisition Studies of Cognitive Advantages in Blind L1 and L2 speakers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Helena Smeds; Niclas Abrahamsson; Lars-Göran Nilsson; Loraine Obler; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early blindness; late blindness; L1 speakers; L2 speakers; cognitive advantages; second language acquisition; phonological short-term memory; recognition memory; episodic memory; speech perception in noise; accentedness in L2 speech; tvåspråkighet; Bilingualism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether blind individuals display cognitive advantages over sighted individuals with regard to second language acquisition. Previous studies from neuropsychology have indicated that this is the case. LÄS MER

 4. 4. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Kirk Sullivan; Ingela Valfridsson; Anita Malmqvist; Åsa Wengelin; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 5. 5. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Christer Johansson; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : The main question that this book tries to find answers to is what it is that makes language learnable. Language is one of the most complex human activities, but nearly 100% of humanity have learned a language in childhood. One answer could be that it is something in our brain that makes us learn language better than most other activities. LÄS MER