Sökning: "school-mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet school-mathematics.

 1. 1. Knowledge and writing in school mathematics a communicational approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Anna Teledahl; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Mathematics; Writing; Students; Assessment; Communication; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis is about young students’ writing in school mathematics and the ways in which this writing is designed, interpreted and understood. Students’ communication can act as a source from which teachers can make inferences regarding students’ mathematical knowledge and understanding. LÄS MER

 2. 2. To become, or not to become, a primary school mathematics teacher. A study of novice teachers’ professional identity development

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Hanna Palmér; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Primary school mathematics teacher; Professional identity development; Novice teacher; Ethnographic case study.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis is about the process of becoming, or not becoming, a primary school mathematics teacher. The aim is to understand and describe the professional identity development of novice primary school mathematics teachers from the perspective of the novice teachers themselves. LÄS MER

 3. 3. The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Anna Pansell; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics teaching; Mathematics teachers; ATD; Co-determination; Praxeology; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Teachers’ mathematics teaching has been studied in many different ways. Such studies not often include more contexts than the teacher’s teaching practice. LÄS MER

 4. 4. Problem-solving revisited : On school mathematics as a situated practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Wyndhamn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-solving; Learning in school; Mathematics learning; Cognition and context; Situated learning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general interest behind the present work is to contribute to an understanding of human cognition in context. More specifically, the empirical research reported focuses on how pupils define and deal with problem-solving in what for them is a regular school situation. LÄS MER

 5. 5. Varför undervisning i matematik? : argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ., Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; Educational Science; Utbildningsvetenskap; Arguments for Mathematics; Curriculum in Mathematics; School Mathematics; Student Teachers in Mathematics; Matematikundervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate, describe and analyse the justification and the goals of mathematics education in compulsory school in Sweden. The focus here is on student teachers and their conceptions of why mathematics should be taught in school. LÄS MER