Sökning: "school-mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet school-mathematics.

 1. 1. Knowledge and writing in school mathematics : a communicational approach

  Författare :Anna Teledahl; Johan Öhman; Eva Taflin; Candia Morgan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; Writing; Students; Assessment; Communication; Education; Pedagogik; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis is about young students’ writing in school mathematics and the ways in which this writing is designed, interpreted and understood. Students’ communication can act as a source from which teachers can make inferences regarding students’ mathematical knowledge and understanding. LÄS MER

 2. 2. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 3. 3. To become, or not to become, a primary school mathematics teacher : A study of novice teachers’ professional identity development

  Författare :Hanna Palmér; Jeppe Skott; Laura Van Zoest; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Primary school mathematics teacher; Professional identity development; Novice teacher; Ethnographic case study.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis is about the process of becoming, or not becoming, a primary school mathematics teacher. The aim is to understand and describe the professional identity development of novice primary school mathematics teachers from the perspective of the novice teachers themselves. LÄS MER

 4. 4. The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching : Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

  Författare :Anna Pansell; Lisa Björklund-Boistrup; Paul Andrews; Uwe Gellert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics teaching; Mathematics teachers; ATD; Co-determination; Praxeology; matematikämnets didaktik; Mathematics Education;

  Sammanfattning : Teachers’ mathematics teaching has been studied in many different ways. Such studies not often include more contexts than the teacher’s teaching practice. LÄS MER

 5. 5. Problem-solving revisited : On school mathematics as a situated practice

  Författare :Jan Wyndhamn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-solving; Learning in school; Mathematics learning; Cognition and context; Situated learning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general interest behind the present work is to contribute to an understanding of human cognition in context. More specifically, the empirical research reported focuses on how pupils define and deal with problem-solving in what for them is a regular school situation. LÄS MER