Sökning: "Anders Garpelin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Anders Garpelin.

 1. 1. Lektionen och livet : ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass

  Författare :Anders Garpelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jag vill bli bemött för den jag är : Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik

  Författare :Elisabeth Ekegren Johansson; Anders Garpelin; Marie Karlsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Läs och skrivsvårigheter; Dyslexi; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties. LÄS MER

 3. 3. Förskolans pedagogiska praktik : Ett verksamhetsperspektiv

  Författare :Kenneth Ekström; Anders Garpelin; Lisbeth Lundahl; Anne-Lise Arnesen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården : En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Författare :Karin Engdahl; Anders Garpelin; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 5. 5. Motstånd och konformitet : Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena

  Författare :Ronny Högberg; Kerstin Bergqvist; Anders Garpelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Identity; vocational students; masculinity and schooling; social class and schooling; resistance; school counter culture; Identitet; elever på yrkesförberedande program; maskulinitet och skola; klass och skola; motstånd; motkultur.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en fältstudie i två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och i varierande grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena. LÄS MER