Sökning: "Swedish Didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden Swedish Didactics.

 1. 1. Textens väg : om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Stefan Lundström; Kerstin Munck; Per-Olof Erixon; Gun Malmgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning : Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius Swärd; Anna Malmbjer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER

 3. 3. Livsfrågor och religionskunskap : En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

  Författare :Björn Falkevall; Staffan Selander; Karin Sporre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; curriculum studies; teacher education; questions of life; existential questions; dialogicity; utterances; chains of utterances; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on “livsfrågor” (questions of life) a typical Swedish concept introduced in the RE syllabus in the curriculum for compulsory schools in 1969. The study poses three questions: what can qualify as a “livsfråga”, why are they regarded important, and how do they fit into teaching? The main purpose is to study differences of the concept in two materials. LÄS MER

 4. 4. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 5. 5. Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia

  Författare :Carl-Johan Svensson; Ulf Zander; Svante Beckman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish History Museum; National Historical Museum; Museum of National Antiquities; didactics; history; history culture; mediation of history; public debate; exhibition; ideal; museum; Den Svenska Historien; Kristian Berg; free entry; Sveriges historia;

  Sammanfattning : The thesis concerns public debate on the public activities of The Swedish History Museum (Historiska museet) in Stockholm between the years 1992 and 2011. Moreover, the thesis contribute with knowledge on how basic didactic questions regarding a single national museum has been answered in the public debate over time. LÄS MER