Sökning: "Samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet Samtalsanalys.

 1. 1. English Hemspråk : Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Författare :Kirsten Stoewer; Jakob Cromdal; Nigel John Musk; Wei Li; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; kvartssamtal; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 3. 3. Doing Language Policy : A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 4. 4. Feber i interaktion : Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal

  Författare :Klara Bertils; Anna Lindström; Helen Melander Bowden; Camilla Lindholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; conversation analysis; medical interaction; epistemics; multimodality; joint activity; nurse-patient; fever; conversation analysis; samtalsanalys; vårdkommunikation; kunskap; multimodalitet; gemensamma aktiviteter; sjuksköterska-patient; undersköterska-patient; feber; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis explores the social and interactional dimensions of fever and body temperature. Using the theoretical and methodological framework of Conversation Analysis, this thesis investigates how patients and healthcare professionals talk about fever, measure body temperature and negotiate the significance of temperature measurements in acute primary care encounters. LÄS MER

 5. 5. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten : Capturing the suspect's words. Investigative interviewing and documentation practices at the Swedish tax fraud unit

  Författare :Ylva Byrman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Förhör; Samtalsanalys; Dokumentation; Conversation analysis; Police questioning; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER