Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Magnus Söderström; Sven Persson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; agency; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This doctoral thesis had two purposes. 1. To study some preschool teachers’ possibilities to develop a gender aware pedagogy by applying theories of organisation, profession and collaboration. 2. LÄS MER

 2. 2. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Magnus Söderström; Sven Persson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 3. 3. Support, resistance and pragmatism An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Margrethe B. Søvik; Irina Sandomirskaja; Per-Arne Bodin; Lara Ryazanova Clarke; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language policy; language beliefs; language practices; language management; language conflict; motivation; language attitudes; combining methods; nation-building; linguistic rights; Ukraine; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The Ukrainian society has gone through vast changes since independence in 1991 and in this thesis some of these social changes are discussed through the prism of language policy. The main topic of the study is language policy (conceptualised as language practices, language beliefs, and language management) in the eastern Ukrainian city Kharkiv. LÄS MER

 4. 4. Support, resistance and pragmatism : An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Margrethe Søvik; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ny väg till nya vägar och järnvägar : Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :John Hultén; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; rationalism; railway investments; road investments; transport infrastructure; co-financing; alternative financing; investment planning; planning; Decision-making process;

  Sammanfattning : Investment planning is a decision-making process with specific characteristics. It is often seen as a rational quest for solutions that are in the public interest, and the dominant discourse tends to be technical and economic. LÄS MER