Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 118 avhandlingar innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Vad eller vem? : en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet

  Författare :Moira von Wright; Lars Lövlie; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling : En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Författare :Claudia Gillberg; Magnus Söderström; Sven Persson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Gender studies; Genus; Education; Pedagogik; aktionsforskning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 3. 3. Ny väg till nya vägar och järnvägar : Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

  Författare :John Hultén; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; rationalism; railway investments; road investments; transport infrastructure; co-financing; alternative financing; investment planning; planning; Decision-making process;

  Sammanfattning : Investment planning is a decision-making process with specific characteristics. It is often seen as a rational quest for solutions that are in the public interest, and the dominant discourse tends to be technical and economic. LÄS MER

 4. 4. Support, resistance and pragmatism : An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Författare :Margrethe B. Søvik; Irina Sandomirskaja; Per-Arne Bodin; Lara Ryazanova Clarke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language policy; language beliefs; language practices; language management; language conflict; motivation; language attitudes; combining methods; nation-building; linguistic rights; Ukraine; Slavic languages; Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The Ukrainian society has gone through vast changes since independence in 1991 and in this thesis some of these social changes are discussed through the prism of language policy. The main topic of the study is language policy (conceptualised as language practices, language beliefs, and language management) in the eastern Ukrainian city Kharkiv. LÄS MER

 5. 5. Support, resistance and pragmatism : An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Författare :Margrethe Søvik; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER