Sökning: "Mats Landqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Mats Landqvist.

 1. 1. Förhandlares kommunikativa kompetens

  Författare :Mats Landqvist; Per Ledin; Jan-Ola Östman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; negotiation; communicative competence; coherence; joint action; meta-communication; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The subject of this study is language use in negotiations and the communicative competence of professional negotiators. The aim of the study is to make explicit the communicative competence through analysis of language use in four areas: levels of action, topical structure, meta-communication, and coherence. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 3. 3. Tolkade publika författarsamtal : Berättande och triadisk interaktion över språkgränser

  Författare :Elisabeth Geiger Poignant; Cecilia Wadensjö; Yvonne Lindqvist; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary conversations in Sweden; consecutive interpreting; episode analysis; participation framework; multimodal affiliation; co-narrative storytelling; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the occurrence and nature of public literary conversations within the discipline of Translation and Interpreting Studies. Alongside a macro-sociological exploration of public literary talks in Sweden from 1998–2018 ­– in relation to literary translations published during the same period – the dissertation mainly presents detailed interaction analyses of three interpreter-mediated public literary conversations. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dialog? : Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering

  Författare :Helena Hansson-Nylund; Brigitte Mral; Orla Vigsø; Mats Landqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; dialogue; democracy; Habermas; risk communication; hearings; nuclear waste management; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : Rhetorical choices and strategies are central to democratic decision-making, especially regarding decisions on matters that are open for argumentation depending on perspective. The thesis considers public meetings on Swedish nuclear waste management as an example of rhetorical argumentation, specifically in relation to the project of finding a place for final deposition of the high-level spent nuclear fuel – with local geological investigation as a critical part of that project. LÄS MER

 5. 5. Lärares bedömningsspråk : Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

  Författare :Annelie Johansson; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Henrik Rahm; Mats Landqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; documentation; New Public Management; written assessment; professional discourse; elementary school; critical discourse analysis; systemic functional linguistics; speech acts; svenska med didaktisk inriktning; dokumentation; new public management; skriftlig bedömning; professionell diskurs; grundskola; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell lingvistik; språkhandling; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. LÄS MER