Sökning: "New Public Management"

Visar resultat 1 - 5 av 321 avhandlingar innehållade orden New Public Management.

 1. 1. Icons of New Public Management : four studies on competition, contracts and control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roland M Almqvist; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; competition; decentralization; management by contract; management control system; mechanisms of change; new public management; organizational reform; threat of competition; transformation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Public organizations have undergone major changes over the past few decades. The umbrella term used to characterize these changes in the style of public administration is ‘New Public Management’ (NPM). LÄS MER

 2. 2. Styrning och samhällsvärde en studie med exempel från museivärlden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER

 3. 3. Co-creation of Value in Public Transportation - A Quality Management Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Rönnbäck; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public transportation; quality management systems; self-assessment; public procurement; value creation; quality management; Action research;

  Sammanfattning : Outsourcing service provision as a business strategy has become increasingly popular. This has resulted in new managerial challenges in terms of creating value for customers. The establishment of these inter-organisational relationships has resulted in additional actors, who perform a greater number of increasingly complex activities. LÄS MER

 4. 4. Changing practices for public facilities management

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ingrid Svensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public facilities management; sociomateriality.; institutional logics; institutional work; changing practices;

  Sammanfattning : Public facilities management organizations are currently facing several challenges both external and internal. New regulations regarding sustainability (including energy efficiency targets), a transition to a business-like approach/form of governance and changing demographical conditions are examples of outer challenges. LÄS MER

 5. 5. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER