Sökning: "Svenska språket med didaktisk inriktning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Svenska språket med didaktisk inriktning.

 1. 1. Lärares bedömningsspråk : Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

  Författare :Annelie Johansson; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Henrik Rahm; Mats Landqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; documentation; New Public Management; written assessment; professional discourse; elementary school; critical discourse analysis; systemic functional linguistics; speech acts; svenska med didaktisk inriktning; dokumentation; new public management; skriftlig bedömning; professionell diskurs; grundskola; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell lingvistik; språkhandling; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv i elevtexter : Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår

  Författare :Ewa Bergh Nestlog; Gunilla Byrman; Ellen Krogh; Lars Sigfred Evensen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; skrivprocess; argumenterande text; grundskolans mellanår; genre; skrivundervisning; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillgång till framgång : Lärare och studenter om stadieövergången till högre utbildning

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Birgitta Garme; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : This essay discusses the advantages and disadvantages of co-ordinated subjects in Upper Secondary education, with focus on the implication such co-ordination has on writing skills. Through analysis of student essays, some conclusions are made concerning the justification of co-ordination of subjects. LÄS MER

 4. 4. Vägar till ett akademiskt skriftspråk

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Eva Östlund-Stjärnegårdh; Jon Smidt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teaching; learning; academic writing; discourse; interim text; changes of level; Swedish language; akademiskt skrivande; diskurs; interimtext; stadieövergång; didaktik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : Abstract Ask, S., 2007: Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language). Acta Wexionensia nr 115/2007. LÄS MER

 5. 5. Var är meningen? : Elevtexter och undervisningspraktiker

  Författare :Ewa Bergh Nestlog; Gunilla Byrman; Ellen Krogh; Synnøve Matre; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; teaching and learning writing; meaning making; pupils’ texts; upper primary school; discursive practice; literacy practice; argumentative text; explanatory text; rhetorical structure theory; relief theory; skrivundervisning; skrivlärande; meningsskapande; elevtexter; mellanstadiet; diskursiv praktik; skriftpraktik; argumenterande text; förklarande text; retorisk strukturteori; reliefteori; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching and learning of writing and the pupils’ discursive texts. LÄS MER